Speeltuin klaar voor kindergolf

Speeltuin klaar voor kindergolf

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM, — „We zijn als bestuur gelukkig met deze vernieuwing van onze speeltuin. Dat is noodzakelijk omdat rond ons terrein duizend nieuwe gezinnen komen. Wonen.  Voorzitter Leo van Nijnatten (33) is duidelijk in zijn nopjes als het gaat om de toekomst van de enige speeltuin die het schiereiland Katendrecht kent. Van Nijnatten verwacht dat als gevolg van de stadsvernieuwing en ruime nieuwbouw in de wijk, het kindertal belangrijk zal toenemen. Speelgelegenheid is voorde jeugd van groot belang en dus ijvert het bestuur voor een zo breed mogelijk scala van tóestellen op de tuin. Na maanden van praten’ en doordouwen is het actieve bestuur erin geslaagd voor ruim vijftigduizend gulden nieuw materiaal aan te schaffen. Volgende week worden deze verankerd in de, grond van het complex. Uniek voor Nederland is de uit Amerika geïmporteerde dubbele spiraalglijbaan: zon speeltoestel kent nog geen enkele speeltuin of pretpark. Het speeltuinbestuur bezat zelf niet de benodigde veertigduizend ‘ gulden aanschafkosten. De, projectgroep Katendrecht en het Grondbedrijf Rotterdam zorgden voor uitkomst door de micro milieupot aan te boren. Uit dit fonds worden wijkverfraaiingen bekostigd.  Groot feest Tweede toestel dat de ruim 300 • speeltuinkinderen in gebruik nemen is een ruimtepiramide. Voor de benodigde dertienduizend gulden is het speeltuinbestuur op de „bietstoer” geweest. De inwijding van de nieuwe toestellen (en de fraai opgeknapte speeltuin) . geschiedt met een feestje op zaterdag 26 juni. De speeltuin langs de 2e Katendrechtsehaven zal die dag zijn omgebouwd tot een minipretpark waar voor jong en oud activiteiten worden afgewerkt, „Het leuke is,” aldus Van Nijnatten, „dat de middenstanders van Katendrecht dit feest voor hun rekening nemen. Reken maar dat het een fijne dag wordt, vooral voor de jeugd.”

Het Vrije Volk 19-06-1982

Afbeelding 1 van 1

Bron: Het Vrije Volk 19-06-1982