Sloop oude clubgebouw

Op dinsdag 3 februari 2004 is de sloop van het oude clubgebouw uit  januari 1947 voltooid na 57 jaar trouwe dienst.