Restwarmteevenement

GRATIS UITNODIGING  l  25 SEPTEMBER  l  15:00 – 17:00 UUR

KOM JE EXPERIMENTEREN MET RESTWARMTE

Het Pernis Restwarmte Initiatief gaat van start en wordt feestelijk ingeluid!

Vier de kick-off samen met Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam bij speeltuinvereniging Katendrecht.

 

PERNIS RESTWARMTE INITIATIEF

Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam gaan samen een bijdrage leveren aan de versnelling van de Nederlandse energietransitie door efficiënt gebruik te maken van bestaande energie en 16.000 Rotterdamse huishoudens te verwarmen met restwarmte afkomstig van Shell’s raffinaderij in Pernis. Het Pernis Restwarmte Initiatief gaat september 2018 van start.

Versnelling van de energietransitie

De grote uitdaging – voor zowel de samenleving als het bedrijfsleven – is om te voorzien in de wereldwijde groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd minder CO2 uit te stoten. Daarom is het belangrijk dat er efficiënt wordt omgegaan met bestaande energiebronnen. Bij het Pernis Restwarmte Initiatief staat dit centraal.

De raffinaderij in Pernis behoort al tot de meest energie-efficiënte in de wereld en verbetert de energie-prestaties hiermee nog verder. Dat is belangrijk voor de toekomst van Shell Pernis en de bijdrage die de raffinaderij levert aan de economie en werkgelegenheid, en aan het realiseren van energiebesparingsdoelstellingen.

Samenwerking is de sleutel tot succes

Om de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord en de plannen van het nieuwe Klimaatakkoord te realiseren, is samenwerking nodig. Samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam hebben hun krachten gebundeld om bestaande energie nog efficiënter te gaan gebruiken.

Door externe uitkoppeling van warmte die bij Shell Pernis niet meer gebruikt kan worden, kunnen 16.000 Rotterdamse huishoudens profiteren van deze warmte. Daardoor hoeven ze zelf bijvoorbeeld geen aardgas meer te verstoken om warmte op te wekken en wordt de CO2-uitstoot van die huishoudens verminderd. De overgang naar restwarmte levert jaarlijks een CO2-reductie op van 35.000 ton. Bovendien verdwijnt in deze huishoudens de cv-ketel en hoeven er minder onderhoudskosten te worden gemaakt. Zo creëren de betrokken partijen een stabiel, veilig en duurzaam energienetwerk dat aansluit bij een vooruitstrevende stad als Rotterdam.

Innovatie in het bedrijfsleven is essentieel

Shell Pernis is de eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven die restwarmte gaat leveren. Het onderscheidende karakter van het Pernis Restwarmte Initiatief zit in de schaal van verspreiding van de bestaande energie. Bovendien is dit niet het enige initiatief. Samen met de overheid werkt Shell aan de ontwikkeling van nog meer innovaties, om Nederland nu en in de toekomst op een verantwoorde wijze in hun energiebehoefte te voorzien. Zo ziet Shell bijvoorbeeld mogelijkheden om voor 2030 uitbreiding van restwarmtenetten, warmtepompen en geothermie te realiseren.