Spe(e)lregeltjes

SPE(E)LREGELTJES

Om de veiligheid van kinderen en ouders in de speeltuin te kunnen garanderen is het belangrijk om naast het plaatsen van goedgekeurde speeltoestellen, ook een aantal regels af te spreken en deze te handhaven. Hierbij doet de vereniging uitdrukkelijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders en/of begeleiders. Samen bereiken we een veilige situatie in de tuin.

Houd u vooral aan de corona regels die gelden in de speeltuin en was uw handen bij binnenkomst dit geld voor iedere bezoeker ongeacht gebruik eigen hand gel.

Het bestuur vraagt dan ook je aandacht voor onderstaande aanwijzingen:

 • kinderen onder de 6 jaar mogen de speeltuin niet in zonder begeleiding van een volwassene
 • honden worden niet toegelaten in de speeltuin
 • glaswerk mag niet worden meegenomen in de speeltuin
 • er mogen geen fietsen stepjes en of loopfietsjes meegenomen worden in de speeltuin houd hier rekening mee
 • er mogen geen alcoholhoudende dranken worden genuttigd in de speeltuin
 • deponeer je afval in de bestemde vuilnisbakken
 • het is in het clubgebouw niet toegestaan om te roken
 • het terrasmeubilair mag niet verplaatst naar (op) het grasveld
 • zet je fiets(en) goed op slot bij het toegangshek (niet in het looppad)
 • laat je kinderen niet spelen rond de betonnen vuilcontainer
 • houd rekening met het vuil worden van de kleding van je kinderen
 • touwtjes en koordjes aan jassen e.d. kunnen vast komen te zitten aan de speeltoestellen houd hier rekening mee verstikking ligt op de loer.
 • de speeltuin medewerkers spreken namens de vereniging en zijn hierdoor bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen
 • de speeltuin medewerkers hebben een verkorte EHBO-cursus gevolgd en zijn ter zake kundig bij verwondingen en ongevallen
 • ontdek je een onveilige (speel)situatie in de tuin, meldt dit dan direct aan de speeltuin medewerker
 • in de toiletgroep is een speciale ruimte voor het verschonen van baby’s, de sleutel van deze ruimte is verkrijgbaar bij de speeltuin medewerker achter de kassa.
 • kom je met de auto, parkeer dan verstandig en houdt de veiligheid op de weg in de gaten (betaald parkeren geldt in de gehele wijk nummer 350)

Het bestuur bedankt je voor je bezoek en de verleende medewerking tot het creëren van een veilige en schone speelomgeving voor de kinderen.