‘Dit is ’t laatste mooie plekje op Katendrecht’

‘Dit is ’t laatste mooie plekje op Katendrecht’

Van een onzer verslaggevers

ROTTERDAM — Het was zaterdag een drukke dag voor het Rotterdamse ‘ speeltuinwezen. Twee speeltuinverenigingen : Katendrecht en Crooswijk) waren jarig en ‘één (Tarwewijk) was druk doende door middel van een fancy-fair geld voor de viering van een op til zijnde verjaardag bijeen ie krijgen. Verreweg de meeste belangstelling trok het 35-jarig jubileum van speeltuinvereniging Katendrecht, op de punt van het schiereiland in de Nieuwe Maas. Bijna driehonderd leden, belangstellenden en oud-speeltuingebruikers moest voorzitter „ome Pierse de hand drukken. Ome Arie: „Er is in het” verleden nogal wat kritiek op de speeltuin geweest. En terecht, het terrein is een tijdlang verwaarloosd. Maar sinds de speeltuin in mei van het Volkshuis Katendrecht is losgekoppeld, gaat het veel beter. De omheining is gerepareerd en we hebben nieuwe speelwerktuigen. Een geschenk van een machinefabriek. Vandaag aan ons overgedragen; Ze stonden er al in september hoor, maar toen wisten we nog niet waar we dat aan te danken hadden. Achteraf bleek dat de directie van een machinefabriek, die een nieuw onderkomen in gebruik, nam, haar. relaties had verzocht eens niet met bloemen en ‘. cadeaus aan te komen, maar een bedrag in een pot bestemd voor kinderwerk te storten. Van dat geld kregen wij nieuwe speelwerktuigen, omdat wij de armste –speeltuinvereniging bleken. Het leuke is dat die machinefabriek nog niet eens op Katendrecht is gevestigd. We zijn dan ook vast van plan eens bij een paar Katendrechtse bedrijven aan te kloppen voor, financiële steun. Er zijn nog een hoop firma’s waar we wél last van hebben, maar de kinderen gèèn plezier. We hebben het geld trouwens hard. nodig, want we zijn van plan het terrein van de speeltuin eens’ goed onderhanden te nemen. Eerst gaan we het egaliseren en daarna willen we er een onderkomen voor kinderen neerzetten. Voor als het regent. Dan willen we ook nog vóór de zomer een terras voor moeders met kinderwagens inrichten. Kunnen ze lekker van de zon genieten en tegelijk wat drinken. Daar is de speeltuin uitermate geschikt voor. Het is nog het enige mooie plekje op Katendrecht”, meent „ome Arie”. Evenzeer aan de weg timmerde de jeugdgroep van speeltuinvereniging Tarwewijk aan de Mijnkintstraat, die met een fancy-fair de viering van het zilveren bestaan van de speeltuin (volgend jaar maart) wil bekostigen. „Het streefbedrag is tweeduizend gulden. De opbrengst’ zal er zoals het èr nu uitziet er nét boven of nét onder zitten”, aldus één van de jeugdleden, die: de organisatie op zich hebben genomen. En verder: „Dit jaar is er bijzonder veel belangstelling voor de fancy-fair. Meer dan voor gaande jaren. Dit is onze derde jaarlijkse fancy-fair. De opbrengst van voorgaande was bestemd voor de aanschaf van een geluids-installatie en de viering van het tienjarig bestaan van de jeugdgroep. In Crooswijk liep een ‘zwart draadje door de viering van het veertigjarig bestaan van de speeltuin aan het Schuttersveld. Maanden had de” pas in het leven geroepen drumband en majoretten korps Crooswijk gerepeteerd om bij de jubileumviering voor het eerst  openbaar, op te treden! De brand echter die enkele weken geleden het clubhuis teisterde,’ verwoestte de repetitieruimte en een deel van de uniformen.. Toch kori dit niet verhinderen dat ook de Crooswijkse speeltuinvereniging-een geslaagde jubileumviering in de annalen zal optekenen. De jubileum-commissie had van de opbrengst van enkele fancy-fairs een aantal waardevolle, cadeaus aangekocht, die het bestuur ter hand werden gesteld. Secretaris B.’Vroklage: „Door de afbraak is het bezoek aan de speeltuin een tijdlang teruggelopen. Het laatste jaar is er echter weer een stijging waarneembaar. Meer dan uit Crooswijk, komt men nu van verder weg. Wij wijten dat aan de sanering en het schrijnend . tekort aan speelruimte „Toekomstplannen? We móeten afwachten wat het gemeentebestuur wil met het voetbalveld, dat plaats moet maken voor het zwembad. Volgend jaar wil men reeds gaan bouwen. Als het voetbalveld, op ons terrein moet komen, hebben we geen ruimte om uit te breiden, anders wel. We wachten gewoon af.. Het heeft geen zin nu iets te plannen dat je volgend jaar misschien moet afbreken.”

Het vrije volk 20-10-1972

Afbeelding 1 van 1

Bron: Het Vrije Volk 20-10-1972