De speeltuin: een instelling met sociale en culturele betekenis

De speeltuin: een instelling met sociale en culturele betekenis

Grote demonstratie op 21 Juni

Het was in het laatst van de vorige.” eeuw, dat een eenvoudig scheepstimmerman te Amsterdam, Uilke Janz Klaren, de kinderspeeltuin uitvond”; Aanvankelijk stuitte Klaren op veel tegenstand en wanbegrip, zoals nu eenmaal bij alle nieuwigheid gebruikelijk is. Maar na enkele jaren besefte men, dat hier, in een grote behoefte werd Voorzien. Want al waren de gevolgen van Klaren’s creatie niet zo wereldschokkend als de uitvinding van gloeilamp en grammofoon, juist in de jaren 1880—1900, toen de stedenbevolking’ enorm toe- nam, werd; het probleem van ontspanning . voor de jeugd steeds urgenter. ‘ Als eerste werd de Ooster  Speeltuin  te Amsterdam geopend, nu 45 jaar geleden; Het succes was verrassend groot en weldra kon men speeltuinen vinden in bijna elke stad van Nederland. Vanzelfsprekend’ bleef ook een stad’ als Rotterdam, niet achter en de situatie is op het ogenblik zo, dat de Rotterdamse Speeltuin Centrale over dertien tuinen beschikt, waar de jeugd van Neerlands grootste havenstad, zich naar hartenlust aan zon bewegingsdrang kan overgeven. In een. bijeenkomst’ voor de pers, heeft, de voorzitter, de heer Borgers, nog weer eens gewezen op de grote culturele en. sociale betekenis van het speeltuinwerk. Vooral in volkrijke buurten met weinig recreatiemogelijkheden, zoals Katendrecht en Cröoswijk, is de betekenis van dit werk bijzonder groot.. Vanzelfsprekend heeft men met grote moeilijkheden te kampen, gebrek aan materiaal, aan ‘ voldoende spelleiders, enz. Dit laatste euvel wordt echter langzamerhand verholpen’ door het instellen van de zogenaamde spelleiderscursus. Deze cursus is er op gericht een kern van jonge mensen te vormen, die de ambitie en de eigenschappen bezitten de jeugd in de speeltuinen .te  leiden. De algehele leiding hiervan berust bij de heer De Ven, de vooral in het Westen. Van Rotterdam zeer populaire gymnastiekonderwijzer. Elke avond worden in de tuinen de meest uiteenlopende spelen beoefend. Op de avond van ons bezoek aan Katendrecht waren daar juist een aantal kinderen van de speeltuin Het Westen op bezoek. Dergelijke , uitwisselingen hebben geregeld plaats; de jongens en meisjes hebben, dan echt het idee, dat ze een „uitwedstrijd” spelen. Het ligt in de bedoeling van de heer Borgers, in de toekomst naar een steeds grotere samenwerking met de Volkshuizen te streven.’ Op . Katendrecht is men zelfs zover, dat speeltuin en volkshuis hetzelfde bestuur hebben. Ook zal er gauw worden samengewerkt met de Rotterdamse’ Gemeenschap en de buurtverenigingen. „De meeste verenigingen” aldus de . heer Borgers,. „hebben- het bezwaar, dat zij de kinderen aan het gezin onttrekken. Bij de speeltuin is dit niet het geval, zij. Vormt juist een  bindende factor. De belangstelling der ouders is enorm.” Op 21- Juni’ a.s. krijgt men een unieke gelegenheid met dit nuttige- sociale en culturele werk kennis te maken; op het terrein van R.F.C, wordt dan de zogenaamde speeltuin dag gehouden. Alles wat er in de speeltuinen te beleven valt, zal men in één grote demonstratie te zien krijgen. De leiding hiervan berust bij de heer De Ven.

Het vrije volk 06-06-1947

Afbeelding 1 van 1

 

Bron: Het Vrije Volk 06-06-1947