10 jarig jubileum

Speeltuinvereniging op De Kaap viert tienjarig jubileum

Dinsdag 16 December bestaat de Katendrechtse Speeltuinvereniging annex Volkshuis 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft het bestuur van deze vereniging een -, feestweek georganiseerd, die Zaterdag j.l. werd ingeluid met een receptie :in het Volkshuis aan de Tolhuisstraat, waar verschillende. Vertegenwoordigers van buurt- en speeltuinverenigingen o.a. van de Ned. Unie van Speeltuinorganisaties en van de Rotterdamse Speeltuincentrale blijk gaven van hun waardering voor het belangrijke. werk, dat de Katendrechtse vereniging doet. Een werk, dat nimmer genoeg zal kunnen worden gewaardeerd, omdat „de massa” niet weet/ wat het bestuur, dat geheel belangeloos dag en nacht in .de weer is, presteert. Bij- de Katendrechtse Speeltuinvereniging annex Volkshuis het zij nadrukkelijk gezegd: Annex Volkshuis, want dit is heel belangrijk zijn 600 van de 900 Katendrechtse gezinnen aangesloten en onder leiding van ongeveer 30 leidsters, leiders en bestuurders, waarvan de heer E. G. Borgers. de voorzitter, is, vechten die gezinnen voor hun vooruitgang, voor het verbreken van de isolatie, waarin Katendrecht verkeert, voor „de jongen en. Het meisje van de straat”, die ook het recht hebben, dat hun leven wordt gevuld met iets goeds. Dank zij de onlangs gepubliceerde artikelen van „Het Vrije Volk”, is er al \ veel veranderd. De politie oefent een betere controle uit. Er is een busverbinding gekomen, er zijn bomen geplant en de straten worden verbeterd. Het goedwillende bevolkingsdeel van Katendrecht weet nu, dat het niet. wordt vergeten. Het wacht nu nog op een eigen badhuis, een groter telefoonnet en een betere straatverlichting; Vooral het badhuis is hard nodig. De receptie zelf, was bijzonder gezellig. Veel mensen, veel licht en veel bloemen. Verder een eenvoudige, smaakvolle versiering. Mochten ‘eventuele belangstellenden het adres van de secretaris van de vereniging wensen.te weten, hier is het: De heer W. de Ridder, Brede Hilledijk ‘ 161, Rotterdam.  Hij zal gaarne inlichtingen verstrekken over alles wat in” het belang. van; Katendrecht is of kan zijn.

Het Vrije Volk 15-12-1947

Afbeelding 1 van 1

Bron: Het Vrije volk 15-12-1947